مشاوره جعل سند

مشاوره

2019-06-21T14:32:26+04:30

فعالیت کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در زندگی روزمره و کسب و کار، همواره در معرض خطرات مختلفی قرار دارد. در دنیای امروز که ماهیت و شکل وقوع بزه و جرایم تغییر کرده است، موضوع جعل اسناد، جعل امضا و اثر انگشت به یکی مهمترین خطرات تبدیل شده است. [...]

مشاوره 2019-06-21T14:32:26+04:30