امور وسائط نقلیه

2018-07-16T21:29:36+04:30

گروه امور وسائط نقلیه گروه امور وسائط نقلیه با دارا بودن 4 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته امور حمل و نقل و ترابری این رشته دارای 4 صلاحیت به شرح زیر می باشد: بررسي خدمات حمل و [...]