گروه ایمنی و حوادث

2019-06-21T14:43:31+04:30

گروه ایمنی و حوادث گروه ایمنی و حوادث با دارا بودن 5 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته امور آتش سوزی و آتش نشانی این رشته دارای 6 صلاحیت به شرح زیر می باشد: بررسي و تعيين علل [...]