امور پزشکی، دارویی و غذا

2019-06-21T14:51:19+04:30

گروه امور پزشکی دارویی و غذا گروه امور پزشکی دارویی و غذا با دارا بودن 3 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته داروسازی و سم شناسی این رشته دارای 6 صلاحیت به شرح زیر می باشد: بررسی و [...]