صنعت و فن

2018-07-16T21:38:27+04:30

گروه صنعت و فن گروه صنعت و فن با دارا بودن 10 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته الکتروشيمي، پتروشيمي و فرآورده هاي شیمیایی این رشته دارای 7 صلاحیت به شرح زیر می باشد: شناخت و رسیدگی مواد شیمیایی [...]

راه و ساختمان و نقشه برداری

2018-07-16T21:29:54+04:30

گروه راه و ساختمان و نقشه برداری گروه راه و ساختمان و نقشه برداری با دارا بودن 8 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته امور ثبتی این رشته دارای 6 صلاحیت به شرح زیر می باشد: رسیدگی و تشخیص [...]