ارزشیابی اموال منقول

2018-07-16T21:31:42+04:30

گروه ارزشیابی اموال منقول گروه ارزشیابی اموال منقول با دارا بودن 5 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته نقره، ساعت و طلا و جواهر این رشته دارای 3 گروه فرعی است که هر کدام صلاحیت های مختص به [...]