کشاورزی و منابع طبیعی

2018-07-16T21:41:04+04:30

گروه کشاورزی و منابع طبیعی گروه کشاورزی و منابع طبیعی با دارا بودن 7 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته آبزیان و شیلات این رشته دارای 5 صلاحیت به شرح زیر می باشد: ارزيابي و تعيين خسارت وارده به انواع [...]