خدمات اداری و عمومی

2018-07-16T21:31:28+04:30

گروه خدمات اداری و عمومی گروه خدمات اداری و عمومی با دارا بودن 8 رشته  اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته امور آموزشی این رشته دارای 1 صلاحیت به شرح زیر می باشد: اظهار نظر در خصوص تطبیق وضعیت آموزشی [...]