گروه کشاورزی و منابع طبیعی

کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۷-۴-۲۵ ۲۱:۴۱:۰۴ +۰۴:۳۰

Project Description

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

گروه کشاورزی و منابع طبیعی با دارا بودن ۷ رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید

  • رشته آبزیان و شیلات

این رشته دارای ۵ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

ارزیابی و تعیین خسارت وارده به انواع ماهیها و سایر آبزیان

ارزیابی و تعیین خسارت وارده به محصولات و فرآورده های ماهیها و سایر آبزیان

ارزیابی و تعیین خسارت وارده به وسائل و تجهیزات متعارف پرورش و صید ماهیها و سایر آبزیان

ارزیابی و تشخیص جیره های غذائی ماهیها و سایر آبزیان و برآورد خسارت وارده به آنها

تشخیص بیماریهای ماهیها و سایر آبزیان و تعیین خسارت وارده ناشی از شرائط زیست محیطی و صیادی

  • رشته دامپروری و دامپزشکی

این رشته دارای ۱۰ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها

ارزیابی و تعیین خسارت وارده به طیور و محصولات فرآورده های آنها

ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تجهیزات متعارف تولید و نگهداری دام و طیور

ارزیابی حق الامتیاز مجوزهای واحدهای دامداری و دامپروری

تعیین اجاره بها و اجرت المثل جایگاههای متعارف (غیر صنعتی) دام و طیور

ارزیابی خوراک، کنستانتره و مکمل های مصرفی دام و طیور

تشخیص بیماریهای دامی و تعین میزان خسارت وارده ناشی از مصرف داروهای دامپزشکی

تشخیص، ارزیابی و تعیین خسارت ناشی از شرائط نگهداری و حمل و نقل دام و طیور و فرآورده های آنها

تشخیص، ارزیابی و تعیین خسارت ناشی از فرآورده های دامی فاسد شده

رسیدگی به اختلاف فیمابین کارفرمایان مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی (دام و طیور)

  • رشته صنایع چوب

این رشته دارای ۷ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

بررسی و ارزیابی فرآورده های چوبی با توجه به نوع و درجه بندی و کیفیت آنها
تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع مواد اولیه چوبی
تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع مواد مرکب چوبی مانند اوراق فشرده چوبی و نیز انواع روکشها
تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر مصنوعات چوبی ساخته شده از نظر نوع چوب مصرفی
تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع محصولات سلولزی
تعیین میزان خسارات وارده به چوبهای نگهداری شده در انبار
رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

  • رشته کشاورزی و منابع طبیعی

این رشته دارای ۱۴ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

ارزیابی اراضی مرزوعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات

ارزیابی ساختمانها و تأ سیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد

ارزیابی ماشین آلات و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزی

ارزیابی محصولات کشاورزی در انبارها ، سیلوها ، سردخانه ها ، محموله های محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها

تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر وموات از نطر کشاورزی

مساحی و تفکیک و افراز و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی ، باغات و مراتع و جنگل

تشخیص اراضی جنگلی، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها

ارزیابی فروآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارات وارده به آنها

خاکشناسی و تعیین میزان آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی

ارزیابی زراعتها و تولیدات گلخانه ای ، کشت بافت بذر و نهالهای اصلاح شده ژنتیکی

رسیدگی به اختلافات ملکی محلی و حقوق ارتفاقی در اراضی روستائی و زمینهای کشاورزی

رسیدگی به اخبلافات فی مابین کارفرمایان ، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی کشاورزی

  • رشته گیاه پزشکی

این رشته دارای ۱ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

تشخیص آفات و بیماری های گیاهی و علف هرز و برآورد میزان خسارات وارده ناشی از آن

  • رشته محصولات دامی

این رشته دارای ۵ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

تشخیص و ارزیابی انواع پوست، چرم و سالامبور و محصولات تولیدی آنها

تشخیص و ارزیابی انواع روده دام و تعیین شرائط استحصال و نگهداری و مصارف آنها

تشخیص و ارزیابی انواع کرک، مو و پشم دام و پر پرندگان

تشخیص و ارزیابی وسایل و تجهیزات متعارف فرآوری محصولات دامی

تشخیص و تعیین خسارت وارده ناشی از مصرف محصولات غیر دامی و مصنوعی بجای طبیعی

  • رشته محیط زیست طبیعی

این رشته دارای ۶ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

تشخیص و تعیین میزان خسارات وارده ناشی از آلودگی های محیط های طبیعی

احراز و تعیین حدود مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

تطبیق ضوابط و معیارهای صلاحیت استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی بر محیط زیست محیطی

تشخیص و تعیین میزان خسارات وارده بر حیات وحش

برآورد ارزش اقتصادی اکوسیستم های حساس (مناطق چهارگانه)

تشخیص و تطبیق اجرای قوانین و مقررات و ضوابط محیط زیست طبیعی

پیشکسوت کارشناسی

آشنایی با پیشکسوتان گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سید اسماعیل هاشمی اصفهانی
سید اسماعیل هاشمی اصفهانیپیشکسوت کشاورزی و منابع طبیعی
فوق لیسانس مهندسی کشاورزی
شروع کارشناسی از ۱۳۴۷
فریدون فضائلی نژاد
فریدون فضائلی نژادپیشکسوت دامپروری و دامپزشکی
دکترای دامپزشکی
شروع کارشناسی از ۱۳۵۲
علی شاداب رو
علی شاداب روپیشکسوت گیاه پزشکی
فوق لیسانس مهندسی کشاورزی
شروع کارشناسی از ۱۳۷۸
جهت مشاهده اطلاعات کارشناسان گروه کشاورزی و منابع طبیعی لطفا کلیک کنید

خلاصه اطلاعات گروه کشاورزی و منابع طبیعی

0نفر
تعداد کل کارشناسان تهران
0
آخرین سال پذیرش در آزمون