گروه صنعت و فن

صنعت و فن ۱۳۹۷-۴-۲۵ ۲۱:۳۸:۲۷ +۰۴:۳۰

Project Description

گروه صنعت و فن

گروه صنعت و فن با دارا بودن ۱۰ رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید

  • رشته الکتروشیمی، پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی

این رشته دارای ۷ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

شناخت و رسیدگی مواد شیمیایی

ارزیابی مواد شیمیایی

رسیدگی به خسارتهای وارده در اثر مواد شیمیایی

رسیدگی به اختلافات و برآورد خسارت مربوط به قراردادهای مواد و فرآورده های شیمیایی

رسیدگی و ارزیابی موارد ویژه (مانند فرآورده ها و محصولات لاستیک، رنگ و … غیره)

ارزیابی دانش فنی و تکنولوژی تولید مواد شیمیایی

رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوط

  • رشته برق، الکترونیک، مخابرات

این رشته دارای ۱۱ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تأسیسات الکتریکی برق عمومی

رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به خطوط انتقال و پست های برق فشار قوی

رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

رسیدگی و ارزیابی سیستمهای حفاظتی و امنیتی الکترونیکی

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه های مخابرات کابلی

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات مخابراتی بی سیم

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات ماهواره ای و رادار

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوطه

رسیدگی به اختلافات فی ما بین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه

رسیدگی و ارزیابی سیستم های تخصصی ویژه (با ذکر تخصص)

  • رشته برق، ماشین، تاسیسات

این رشته دارای ۸ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاه های فنی

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاه های فنی

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی

رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع (ذکر نام یک نوع صنعت و حداکثر دو نوع صنعت)

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات تولیدی و صنعتی

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوط

رسیدگی به اختلافات فی ما بین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه

رسیدگی و ارزیابی سیستم های تخصصی امور ویژه (با ذکر نام)

  • رشته تاسیسات ساختمانی

این رشته دارای ۱۰ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری

ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها

ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات الکتریکی ساختمانها

ارزیابی و رسیدگی به امور آسانسورها بالابرها و پله های برقی

ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق ساختمانها

ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات تولید وتوزیع بخار وهوای فشرده

ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات و تجهیزات سردخانه ها

رسیدگی و ارزیابی تأسیسات و لوازم خاص (ذکر نام)

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و حق الامتیاز

رسیدگی به اختلاف فیما بین پیمانکاران مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی

  • رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

این رشته دارای ۱۰ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

رسیدگی و ارزیابی سخت افزارهای رایانه ای

رسیدگی و ارزیابی نرم افزارهای رایانه ای

رسیدگی و ارزیابی شبکه های رایانه ای و خدمات اینترنتی

تعیین اجاره بها و اجرت المثل در امور تخصصی مربوطه

رسیدگی و ارزیابی سیستم های رایانه ای یکپارچه و پیوسته

رسیدگی به اسناد و حقوق مالکیت پدیدآورندگان آثار رایانه ای و نشر الکترونیکی

کارشناسی در زمینه جرایم رایانه ای و فضای مجازی

رسیدگی به امور امنیت و حفاظت سیستم های رایانه ای

ارزیابی و برآورد خدمات مشاوره، نظارت و مدیرتی طرح های فناوری اطلاعات

تعیین ارزش هرگونه دارایی نامشهود انفورماتیکی

  • رشته صنایع گاز و گازرسانی

این رشته دارای ۱۰ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری

تجهیزات مربوط به انواع مصارف گاز

گازرســانی به صنایع و نیروگاهها

شبکه های گاز شهری و ایستگاههای تقلیل فشار گاز

خطوط لوله انتقال گاز و ایستگاههای ورودی شهری

ایستگاههای تقویت فشار گاز (G.C.S)

رسیدگی به حوادث گازگرفتگی و انفجار گاز مایع و گاز طبیعی و نشت آن

تأمین و تهیه گاز مایع و طبیعی

تعیــین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوطه

رسیدگی به اختلاف فی ما بین کارفرمایان، پیماتکاران و مشاوران در امور تخصصی مربوط

  • رشته مهندسی پزشکی

این رشته دارای ۹ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم پزشکی (بهداشتی و درمانی) عمومی و یا مربوط به برخی از تخصصها (طبق شرح صلاحیتها)

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم تصویربرداری مستقیم (بدون استفاده از انرژی خارجی مانند اشعه ایکس و میدان مغناطیسی) از اندامها

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم تصویربرداری از داخل بدن با اعمال انرژی مانند اشعه ایکس، امواج اولتراسوند و یا میدان مغناطیسی

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم دندانپزشکی

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم اتاق عمل

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و حق الامتیاز تجهیزات و لوازم پزشکی مرتبط با تخصص و صلاحیتهای فوق

رسیدگی به اختلافات فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه

رسیدگی و ارزیابی سیستمهای تخصصی سخت افزاری در امور ویژه (با ذکر نام)

  • رشته صنایع هوا و فضا

این رشته دارای ۱۳ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

ارزیابی و تعیین خسارت انواع هواپیما و بالگرد و تجهیزات زمینی

رسیدگی به امور حمل و نقل های خاص بوسیله هواپیما

ارزیابی تجهیزات سرویس های ناوبری و تشخیص استانداردهای فرودگاهی

تشخیص صلاحیت تخصصی پرسنل فنی و عملیاتی هواپیمائی

تشخیص قابلیت پروازی وسایل پرنده

عضو هیئت سه نفره رسیدگی به سوانح هوائی و فضائی

تبصره: برای رسیدگی به سوانح زمینی هوائی یکنفر کافی است

رسیدگی به قراردادهای مربوط به خرید و اجاره و تعمیر و نگهداری هواپیما و بالگرد

ارزیابی و تعیین خسارت راکت، موشک، فضاپیما و ماهواره و تجهیزات زمینی مربوط

رسیدگی و ارزیابی دانش فنی و تکنولوژی طراحی وسایل پرنده های فضائی و هوائی

رسیدگی و ارزیابی دانش فنی  و تکنولوژی تولید وسائل پرنده هوائی و فضائی

تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوط

رسیدگی و ارزیابی سیستم های تخصصی ویژه

رسیدگی به اختلافات فیمابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوط

  • رشته نساجی و رنگرزی

این رشته دارای ۱۱ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

ریسندگی سیستم پنبه ای و پشمی و الیاف مصنوعی و نخهای فانتزی

تولید الیاف یکسره، رنگرزی و تکمیل آن (استرچ و تکسچره)

کفپوشهای ماشینی و منسوجهای نبافته

تولید انواع الیاف، نخ، بافت پلی پروپیلن

بافندگی  و کشباف تاری و پودی

ریسندگی و بافندگی الیاف کنف وچوت

رنگرزی انواع الیاف نخ و پارچه های پنبه ای و پشمی و الیاف مصنوعی و تکمیل آن

صنایع دوخت و دوز و مصنوعات نسـاجی

ریسندگی و بافندگی و رنگرزی الیاف ابریشم

تعیین اجــاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوطه

رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه

  • رشته امور انرژی هسته ای

این رشته دارای ۲ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

بررسی و تشخیص عوامل موثر در حوادث ناشی از پرتوگیری

تعیین اثرات پرتوگیری غیرعادی و محاسبه حدود و مقدار پرتوگیری

پیشکسوت کارشناسی

آشنایی با پیشکسوتان گروه صنعت و فن

مهدی قاضی سعیدی
مهدی قاضی سعیدیپیشکسوت برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
فوق لیسانس مهندسی مکانیک
شروع کارشناسی از ۱۳۵۵
مجتبی رضایی
مجتبی رضاییپیشکسوت تاسیسات ساختمانی
فوق لیسانس مهندسی الکترومکانیک
شروع کارشناسی از ۱۳۵۱
ماشاالله رهبر
ماشاالله رهبرپیشکسوت برق، الکترونیک و مخابرات
لیسانس مهندسی الکترونیک
شروع کارشناسی ۱۳۵۵
جهت مشاهده اطلاعات کارشناسان گروه صنعت و فن لطفا کلیک کنید

خلاصه اطلاعات گروه صنعت و فن

0نفر
تعداد کل کارشناسان تهران
0
آخرین سال پذیرش آزمون