گروه راه و ساختمان و نقشه برداری

راه و ساختمان و نقشه برداری ۱۳۹۷-۴-۲۵ ۲۱:۲۹:۵۴ +۰۴:۳۰

Project Description

گروه راه و ساختمان و نقشه برداری

گروه راه و ساختمان و نقشه برداری با دارا بودن ۸ رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید

  • رشته امور ثبتی

این رشته دارای ۶ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک

رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد

تشخیص حدود ثبتی املاک

پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه هوایی

ارزیابی املاک موضوع قانون و آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی بر اساس قیمت منطقه ای دارایی

رسیدگی و تشخیص صحت انجام تشریفات افراز املاک

  • رشته برنامه ریزی شهری

این رشته دارای ۱۳ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل)
تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن
بررسی انطباق طرح های تفکیک و افراز اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی
بررسی انطباق طرح های تفکیک و افراز ساختمانها با ضوابط و مقررات شهرسازی
بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح های توسعه شهری
بررسی انطباق شهری ساختمان ها با ضوابط و مقررات شهرسازی
بررسی میزان خسارات ناشی از اجرای ساختمان های مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی به املاک پیرامون آن ها
بررسی سوابق کسبی و نحوه استفاده از ساختمان ها
بررسی انطباق میزان عوارض تفکیک، افراز و تغییر کاربری اراضی شهری و ساختمان ها با قوانین و مقررات و مصوبات مربوطه
بررسی و اظهارنظر در مورد روند تهیه و انطباق و تصویب برنامه ها و طرحهای توسعه شهری و شهرسازی با شرح خدمات و قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و برآورد هزینه آنها
بررسی و اظهار نظر در خصوص اسناد طرح های توسعه شهری
بررسی و اظهار نظر در خصوص مکان یابی انواع خدمات و فضاهای شهری
رسیدگی به اختلاف بین کارفرمایان، مهندسان مشاور و پیمانکاران تهیه کننده طرحهای توسعه شهری و شهرسازی

  • رشته راه و ساختمان

این رشته دارای دو گروه صلاحیت کاربردی و تخصصی می باشد.

صلاحیت های کاربردی در ۱۳ عنوان به شرح زیر اعلام شده اند:

تعیین وتشریح وضعیت

تطبیق وضعیت

متره و برآورد

رسیدگی صورت کارکرد

تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات

ارزیابی اراضی مسکونی

ارزیابی املاک مسکونی

تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی

تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار

تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر ساختمانی

افراز

تشخیص اراضی دائر، بایر و موات (ساختمان)


صلاحیت های تخصص در ۱۰ عنوان به شرح زیر اعلام شده اند:

امور فنی راه، راه آهن و باند فرودگاه

امور فنی تونل، پناهگاه و مترو

امور فنی سدسازی و تأسیسات انتقال آب

امور فنی سازه های دریائی و تأسیسات ساحلی

امور فنی مصالح ساختمانی: فولاد، بتن، مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی

مکانیک خاک و پی سازی

محاسبات فنی  ساختمان

محاسبات  فنی ساختمان های ویژه (سد، تونل، پل، اسکله، برج آب)

انطباق ساختمان با طرح های مصوب معماری

بررسی و اظهار نظر در استانداردهای معماری در ساختمان

  • رشته معماری داخلی و تزئینات

این رشته دارای ۷ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل) تزئینات و معماری داخلی ساختمان

تطبیق وضعیت با (نقشه، قرارداد، ضوابط، مقررات، قدمت، نوع) مربوط به تزئینات و معماری داخلی ساختمان

تعیین علت بروز و میزان خسارت وارده به تزئینات و معماری داخلی  ساختمان

تهیه و رسیدگی صورت کارکرد و حسن انجام کار تزئینات و معماری داخلی  ساختمان

رسیدگی و ارزیابی تزئینات و معماری داخلی  ساختمانهای ویژه

تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرا و برآورد هزینه تعمیرات مربوط به قراردادهای تزئینات و معماری داخلی ساختمان

رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه

  • رشته مهندسی ترافیک

این رشته دارای ۹ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

بررسی و مقایسه طرحهای مصوب ترافیکی و حمل و نقل با چگونگی اجرای مقررات مربوط

بررسی طرح های راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها از نظر ترافیکی

بررسی علائم ترافیکی

بررسی علل حوادث و سوانح بخش حمل و نقل در موارد مرتبط با سامانه های حمل و نقل شامل زیرساخت ها، سیستم های کنترل و تجهیزات ایمنی و بررسی و ارزیابی کارشناسی حوادث و سوانح در بخش های حمل و نقل بر اساس ضوابط، معیارها و استانداردهای ایمنی از نظر ترافیکی

بررسی سیستم های هوشمند وسایل کنترل ترافیک

بررسی طرح های مدیریت ترافیک

بررسی طرح های ساخت، توسعه، بهینه سازی و بهره برداری از شبکه های حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس رانی، مترو، تاکسیرانی و قطار شهری از نظر ترافیکی

بررسی طرح های مرتبط با عابران پیاده و دوچرخه سواران از نظر ترافیکی

رسیدگی به اختلافات فی مابین پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوط

  • رشته مهندسی محیط زیست

این رشته دارای ۸ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

رسیدگی به فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب

رسیدگی به فرآیندهای کنترل پسماندهای عادی، صنعتی و خطرناک (ویژه)

رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی هوا

رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی صوتی

رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی خاک

رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی و کیفیت منابع آب اعم از منابع آب سطحی و رسوبات، منابع آب زیرزمینی و رسوبات ساحلی و دریایی

رسیدگی به موضوعات خاص زیست محیطی

رسیدگی به امور تجارت آلودگی

  • رشته نقشه برداری

این رشته دارای ۱ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

تهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی) به مقیاس ۱:۲۰۰

تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک

پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوایی و شناسایی و مشخص کردن املاک بر روی عکس های هوایی

  • رشته ابنیه و آثار باستانی

این رشته دارای ۱ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

تشریح و اعلام وضعیت بناهای ارزشمند تاریخی و باستانی و فرهنگی

پیشکسوت کارشناسی

آشنایی با پیشکسوتان گروه راه و ساختمان و نقشه برداری

محمد ایثاری
محمد ایثاریپیشکسوت راه و ساختمان
لیسانس مهندسی نقشه برداری
شروع کارشناسی از ۱۳۵۱
منصور نخعی
منصور نخعیپیشکسوت معماری داخلی
لیسانس فنی معماری داخلی
شروع کارشناسی از ۱۳۸۰
قاسم قدس
قاسم قدسپیشکسوت امور ثبتی
لیسانس روانشناسی
شروع کارشناسی از ۱۳۷۹
جهت مشاهده اطلاعات کارشناسان گروه راه و ساختمان و نقشه برداری لطفا کلیک کنید

خلاصه اطلاعات گروه راه و ساختمان و نقشه برداری

0نفر
تعداد کل کارشناسان تهران
0
آخرین سال پذیرش در آزمون