خدمات اداری و عمومی

خدمات اداری و عمومی ۱۳۹۷-۴-۲۵ ۲۱:۳۱:۲۸ +۰۴:۳۰

Project Description

گروه خدمات اداری و عمومی

گروه خدمات اداری و عمومی با دارا بودن ۸ رشته  اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید

  • رشته امور آموزشی

این رشته دارای ۱ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

اظهار نظر در خصوص تطبیق وضعیت آموزشی با قوانین و مقررات مربوط

  • رشته امور اداری و استخدامی

این رشته دارای ۴ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

مقررات قانون استخدام کشوری و آئین نامه های آن

مقررات قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب   ۵/۳/۵۲ ۱۳و آئین نامه های آن ها

مقررات قانون استخدام کشوری شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳ /۱۳۵۲ و آئین نامه های آن و مقررات استخدامی خاص  موسسات و شرکتها و سازمانهای دولتی

کلیه مقررات استخدامی حاکم در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و قراردادهای استخدامی و قرارداد کار خاص

  • رشته امور خبرنگاری و روزنامه نگاری

این رشته دارای ۱ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

ارزیابی میزان دستمزد کارهای انجام شده توسط خبرنگاران و روزنامه نگاران

  • رشته امور گمرکی

این رشته دارای ۶ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

بررسی تشریفات گمرکی  واردات کالا

بررسی تشریفات گمرکی صادرات کالا

تعرفه بندی کالا در گمرک

رسیدگی به امور اقلام ممنوعه از لحاظ گمرکی

ترانزیت گمرکی کالا

تعیین میزان مسئولیتهای نگهداری کالا های خسارت دیده در اماکن گمرکی

  • رشته ایرانگردی و جهانگردی

این رشته دارای ۵ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

بررسی و اظهار نظر در امور مربوط به مسافرهای سیاحتی و زیارتی

بررسی و اظهار نظر درخصوص استفاده از اماکن اقامتی

بررسی و اظهار نظر در خصوص استفاده از اماکن پذیرائی

بررسی و اظهار نظر در خصوص موقعیت محلی اماکن اقامتی، پذیرائی و آژانسهای مسافرتی

تعیین حق الامــتیاز و درجه-بندی در امور تخصصی مربوط

  • رشته ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات

این رشته دارای ۵ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

تشخیص و رسیدگی صحت جریان تأسیس شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و امور مرتبط به سهام (و سهم الشرکه )

تشخیص و رسیدگی  صحت جریان تشکیل جلـسات هیأت مدیره

تشخیص و رسیدگی صحت برگزاری امور مرتبط به مجامع عمومی

تشخیص صحت جریان ثبت تصمیمات مجامع عمومی در خصوص تعدیل سرمایه، انحلال و تصفیه شرکتها

تشخیص و رسیدگی جریان مرتبط با ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی

  • رشته کتاب و کتابداری

این رشته دارای ۹ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

ارزیابی و تعیین قیمت کتابهای فارسی

ارزیابی و تعیین قیمت مقالات و نشریات ادواری فارسی

ارزیابی و تعیین قیمت کتب و نشریات آسیب دیده فارسی بر اثر عوامل مختلف

رسیدگی به اختلافات بین امانت دهنده و گیرنده کتب و نشریات فارسی درکتابخانه ها (درامور تخصصی)

ارزیابی و تعیین قیمت کتب و نشریات فارسی و خارجی اعم از سالم و آسیب دیده

رسیدگی به اختلافات مربوط به کپی برداری از متون کتب و نشریات

ارزیابی کمی و کیفی ابزار، وسایل و امکانات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه گزارشات فنی

رسیدگی به مسائل مورد اختلاف بین ناشران، نویسندگان، مترجمان، ویراستاران، صفحه آرایان و تصویرگران کتب و نشریات (شامل تهیه متون، ترجمه، کپی کردن، سرقت ادبی، تقلید سبک، نگارش و ترجمه) بر حسب لزوم و ارجاع

ارزیابی کتب و نشــریات

  • زبان های خارجی

این رشته دارای ۱ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

امور مربوط به مترجمی زبان انگلیسی

پیشکسوت کارشناسی

آشنایی با پیشکسوتان گروه خدمات اداری و عمومی

خسرو اسدی
خسرو اسدیپیشکسوت ثبت شرکت ها، علائم تجاری و اختراعات
لیسانس حقوق قضایی
شروع کارشناسی از ۱۳۶۶
حسین مکرمی
حسین مکرمیپیشکسوت ایرانگردی و جهانگردی
لیسانس بازرگانی و امور اداری
شروع کارشناسی از ۱۳۷۹
محمدابراهیم خواجوی
محمدابراهیم خواجویپیشکسوت امور گمرکی
لیسانس بازرگانی
شروع کارشناسی از ۱۳۷۱
جهت مشاهده اطلاعات کارشناسان گروه خدمات اداری و عمومی لطفا کلیک کنید