گروه ایمنی و حوادث

گروه ایمنی و حوادث 2019-06-21T14:43:31+04:30

Project Description

گروه ایمنی و حوادث

گروه ایمنی و حوادث با دارا بودن ۵ رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید

  • رشته امور آتش سوزی و آتش نشانی

این رشته دارای ۶ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

بررسی و تعیین علل وقوع آتش سوزی در اماکن

بررسی و تعیین علل وقوع آتش سوزیهای منجر به فوت

بررسی وتعیین  علل آتش سوزی  و مزارع و مراتع و جنگلها

بررسی و تعیین علل آتش سوزیهای خاص ( مانند آتش سوزی در هواپیما، قطار، مترو و کشتی و خودرو)

بررسی و اظهارنظر در خصوص تجهیزات  امور ایمنی و آتش نشانی

برآورد هزینه ایمنی و آتش نشانی و خسارت وارده به تجهیزات آتش نشانی

  • رشته امور اسلحه و مهمات

این رشته دارای ۹ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

تشخیص کارائی سلاح وشناخت مهمات و تعیین میزان تخریب آن

ارزیابی  سلاحهای شکاری

تعیین زمان تقریبی تیراندازی و ظهور

شماره های مخدوش بر روی سلاح

بررسی و مقایسه گلوله و پوکه  استفاده شده در جنایت (جنائی)  و انتساب آنها به سلاح مظنون

آنالیز مواد محترقه ،آزمایش ذرات باقیمانده باروت و سرب بر روی بدن و لباس

بررسی اجساد والبسه آنان و مصدومین حوادث تیراندازی و انفجار مواد محترقه و منفجره سبک

بررسی و باز سازی صحنه های تیر انداری  و انفجار مواد محترقه  و منفجره سبک

تفکیک قتل از خودکشی و تشخیص نحوه اصابت گلوله یا مواد منفجره و محترقه

بررسی عملکرد مأمورین نظامی یا انتظامی  در بکارگیری سلاح و انطباق با قانون مربوط

  • رشته امنیت عمومی

این رشته دارای ۷ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

رسیدگی به نحوه انجام وظائف افراد و شرکت های خدمات حفاظتی و مراقبتی و تعیین میزان مسئولیت های مربوطه

رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اموال و اسناد در اماکن خصوصی

رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اموال و اسناد در اماکن دولتی و شرکتها و موسسات تحت پوشش دولت

رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اسناد طبقه بندی شده دولتی و تعیین میزان مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول حفاظت آنها

رسیدگی به نحوه مراقبت و حفاظت از امنیت افراد

رسیدگی و اظهارنظر درخصوص نحوه اجرای طرح های امنیتی و مراقبتی موسسات و افراد حقیقی و حقوقی مجری مراقبت از بانکها، موسسات مالی و اعتباری

رسیدگی به اختلاف بین شرکتهای حفاظتی با طرف قرارداد

  • رشته حوادث ناشی از کار

این رشته دارای ۸ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

بررسی و تشخیص حوادث انفرادی

بررسی و تشخیص عوامل مؤثر در بروز حادثه

رسیدگی به بهداشت محیط کار

رسیدگی به ایمنی و حفاظت کارگاهها

رسـیدگی به اختلاف فی¬مابین کارگر و کارفرما در بررسی حوادث ناشی از کار

بررسی حوادث جمعی

بررسی عوامل بروز بیماریهای شـغلی و حرفه ای

رسیدگی به اخـتلاف فی¬مابین پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان در امور ایمنی و حافظت کارگاهها

  • رشته مواد محترقه و منفجره

این رشته دارای ۲ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

بررسی و شناخت مواد محترقه و منفجره

بررسی علل وقوع انفجار ناشی از مواد محترقه و منفجره

مهدی حیدریان
مهدی حیدریانپیشکسوت آتش سوزی و آتش نشانی
لیسانس شیمی
شروع کارشناس از ۱۳۶۱
حسن حرمتی
حسن حرمتیپیشکسوت حوادث کار
لیسانس فیزیک
شروع کارشناسی از ۱۳۶۶
ماهرخ کیانزاده
ماهرخ کیانزادهپیشکسوت اسلحه و مهمات
لیسانس علوم جنایی
شروع کارشناسی از ۱۳۷۶
جهت مشاهده اطلاعات کارشناسان گروه ایمنی و حوادث لطفا کلیک کنید

” sep_color=”[object Object]” border_size=”[object Object]” icon=”[object Object]” icon_circle=”[object Object]” icon_circle_color=”[object Object]” alignment=”[object Object]” hide_on_mobile=”[object Object]” class=”[object Object]” id=”[object Object]” /]