گروه ارزشیابی اموال منقول

ارزشیابی اموال منقول ۱۳۹۷-۴-۲۵ ۲۱:۳۱:۴۲ +۰۴:۳۰

Project Description

گروه ارزشیابی اموال منقول

گروه ارزشیابی اموال منقول با دارا بودن ۵ رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید

  • رشته نقره، ساعت و طلا و جواهر

این رشته دارای ۳ گروه فرعی است که هر کدام صلاحیت های مختص به خود را دارد:

نقره:

شناخت و ارزیابی ظروف و زیورآلات نقره و نقره خام

انواع نقره جدید و یا قدیم و کارهای هنری


ساعت:

شناخت و ارزیابی انواع ساعت های معمولی غیر طلا

شناخت و ارزیابی انواع ساعت های گرانبها غیر طلا


طلا و جواهر:

شناخت و ارزیابی طلای بدون نگین و شمش و آب شده

شناخت و ارزیابی انواع جواهرات معمولی

شناخت و ارزیابی انواع جواهرات گرانبها

شناخت و ارزیابی انواع جواهرات قدیمی و قطعات هنری و ساعت های طلا و جواهر نشان

  • رشته فرش

این رشته دارای ۷ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

شناخت و ارزیابی گلیم و فرش دست بافت
شناخت و ارزیابی خســـارت ناشــی از آب دیدگی و تخریب فرش دست¬باف
شناخت و ارزیابی خســـارت وارده به فرش های دستباف بیمه شده در حین حمل
ارزیابی و برآورد قیمت فرش-های دستباف که قابل رؤیت نیستند
شناخت و ارزیابی قیمت خریداری و اظهار نامه های گمـرکی فرش های دستباف صادراتی
شناخت و ارزیابی فرش های هــنری ـ موزه ای و قدیمی
رسیدگی به دعاوی مختلف بین سفارش گیرنده و سفارش دهنده فرش

  • رشته لوازم خانگی

این رشته دارای ۶ صلاحیت به شرح زیر می باشد:

ارزیابی لوازم خانگی

ارزیابی لوازم اداری

تعیین اجرت المثل لوازم خانگی و اداری

تعیین اجرت المثل جهیزیه

تحریر ترکه و تقسیم سهم الارث لوازم خانگی و اداری

تعیین میزان خسارت در لوازم خانگی و اداری

پیشکسوت کارشناسی

آشنایی با پیشکسوتان گروه ارزشیابی اموال منقول

محمدعلی بابایی
محمدعلی باباییپیشکسوت فرش
شروع کارشناسی از ۱۳۵۸
بهرام بغدادی
بهرام بغدادیپیشکسوت لوازم خانگی و اداری
شروع کارشناسی از ۱۳۶۴
کاظم جزء زمردیان
کاظم جزء زمردیانپیشکسوت ساعت و جواهرات
شروع کارشناسی از ۱۳۵۸
جهت مشاهده اطلاعات کارشناسان گروه ارزشیابی اموال منقول لطفا کلیک کنید
” sep_color=”[object Object]” border_size=”[object Object]” icon=”[object Object]” icon_circle=”[object Object]” icon_circle_color=”[object Object]” alignment=”[object Object]” hide_on_mobile=”[object Object]” class=”[object Object]” id=”[object Object]” /]