گروه ایمنی و حوادث

2019-06-21T14:43:31+04:30

گروه ایمنی و حوادث گروه ایمنی و حوادث با دارا بودن 5 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته امور آتش سوزی و آتش نشانی این رشته دارای 6 صلاحیت به شرح زیر می باشد: بررسي و تعيين علل [...]

فنون هنری

2018-07-16T21:15:32+04:30

گروه فنون هنری گروه فنون هنری با دارا بودن 6 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته امور ورزشی این رشته دارای 14 صلاحیت به شرح زیر می باشد: امور ورزش نجات غریق و شنا امور ورزش ژیمناستیک و آمادگی جسمانی [...]

ارزشیابی اموال منقول

2018-07-16T21:31:42+04:30

گروه ارزشیابی اموال منقول گروه ارزشیابی اموال منقول با دارا بودن 5 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته نقره، ساعت و طلا و جواهر این رشته دارای 3 گروه فرعی است که هر کدام صلاحیت های مختص به [...]

خدمات اداری و عمومی

2018-07-16T21:31:28+04:30

گروه خدمات اداری و عمومی گروه خدمات اداری و عمومی با دارا بودن 8 رشته  اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته امور آموزشی این رشته دارای 1 صلاحیت به شرح زیر می باشد: اظهار نظر در خصوص تطبیق وضعیت آموزشی [...]

امور پزشکی، دارویی و غذا

2019-06-21T14:51:19+04:30

گروه امور پزشکی دارویی و غذا گروه امور پزشکی دارویی و غذا با دارا بودن 3 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته داروسازی و سم شناسی این رشته دارای 6 صلاحیت به شرح زیر می باشد: بررسی و [...]

منابع آب و معادن

2018-07-16T21:30:52+04:30

گروه منابع آب و معادن گروه منابع آب و معادن با دارا بودن 3 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته معادن این رشته دارای 7 صلاحیت مختلف به شرح زیر می باشد: امور مربوط به اکتشاف معادن بهره برداری [...]

امور مالی

2018-07-16T21:30:33+04:30

گروه امور مالی گروه امور مالی با دارا بودن 6 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید آمار تست امور بازرگانی تست بیمه بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی بیمه های باربری بیمه های اتــومبیل [...]

صنعت و فن

2018-07-16T21:38:27+04:30

گروه صنعت و فن گروه صنعت و فن با دارا بودن 10 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته الکتروشيمي، پتروشيمي و فرآورده هاي شیمیایی این رشته دارای 7 صلاحیت به شرح زیر می باشد: شناخت و رسیدگی مواد شیمیایی [...]

راه و ساختمان و نقشه برداری

2018-07-16T21:29:54+04:30

گروه راه و ساختمان و نقشه برداری گروه راه و ساختمان و نقشه برداری با دارا بودن 8 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته امور ثبتی این رشته دارای 6 صلاحیت به شرح زیر می باشد: رسیدگی و تشخیص [...]

امور وسائط نقلیه

2018-07-16T21:29:36+04:30

گروه امور وسائط نقلیه گروه امور وسائط نقلیه با دارا بودن 4 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته امور حمل و نقل و ترابری این رشته دارای 4 صلاحیت به شرح زیر می باشد: بررسي خدمات حمل و [...]