رشته های کارشناسی ۱۳۹۷-۴-۲۴ ۱۴:۰۹:۴۵ +۰۴:۳۰

رشته های کارشناسی

مروری بر گروه های دوازده گانه کارشناسی

۱۳۹۸-۳-۳۱ ۱۴:۴۳:۳۱ +۰۴:۳۰

گروه ایمنی و حوادث

گروه ایمنی و حوادث گروه ایمنی و حوادث با دارا بودن 5 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته امور آتش سوزی و آتش نشانی این رشته دارای 6 صلاحیت به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۷-۴-۲۵ ۲۱:۱۵:۳۲ +۰۴:۳۰

فنون هنری

گروه فنون هنری گروه فنون هنری با دارا بودن 6 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته امور ورزشی این رشته دارای 14 صلاحیت به شرح زیر می باشد: امور ورزش نجات غریق و شنا امور ورزش [...]

۱۳۹۷-۴-۲۵ ۲۱:۳۱:۴۲ +۰۴:۳۰

ارزشیابی اموال منقول

گروه ارزشیابی اموال منقول گروه ارزشیابی اموال منقول با دارا بودن 5 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته نقره، ساعت و طلا و جواهر این رشته دارای 3 گروه فرعی است که هر کدام [...]

۱۳۹۷-۴-۲۵ ۲۱:۳۱:۲۸ +۰۴:۳۰

خدمات اداری و عمومی

گروه خدمات اداری و عمومی گروه خدمات اداری و عمومی با دارا بودن 8 رشته  اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته امور آموزشی این رشته دارای 1 صلاحیت به شرح زیر می باشد: اظهار نظر در [...]

۱۳۹۸-۳-۳۱ ۱۴:۵۱:۱۹ +۰۴:۳۰

امور پزشکی، دارویی و غذا

گروه امور پزشکی دارویی و غذا گروه امور پزشکی دارویی و غذا با دارا بودن 3 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته داروسازی و سم شناسی این رشته دارای 6 صلاحیت به شرح زیر [...]

۱۳۹۷-۴-۲۵ ۲۱:۳۰:۵۲ +۰۴:۳۰

منابع آب و معادن

گروه منابع آب و معادن گروه منابع آب و معادن با دارا بودن 3 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته معادن این رشته دارای 7 صلاحیت مختلف به شرح زیر می باشد: امور مربوط به [...]

۱۳۹۷-۴-۲۵ ۲۱:۳۰:۳۳ +۰۴:۳۰

امور مالی

گروه امور مالی گروه امور مالی با دارا بودن 6 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید آمار تست امور بازرگانی تست بیمه بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی بیمه های [...]

۱۳۹۷-۴-۲۵ ۲۱:۳۸:۲۷ +۰۴:۳۰

صنعت و فن

گروه صنعت و فن گروه صنعت و فن با دارا بودن 10 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته الکتروشيمي، پتروشيمي و فرآورده هاي شیمیایی این رشته دارای 7 صلاحیت به شرح زیر می باشد: شناخت [...]

۱۳۹۷-۴-۲۵ ۲۱:۲۹:۵۴ +۰۴:۳۰

راه و ساختمان و نقشه برداری

گروه راه و ساختمان و نقشه برداری گروه راه و ساختمان و نقشه برداری با دارا بودن 8 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته امور ثبتی این رشته دارای 6 صلاحیت به شرح زیر می [...]

۱۳۹۷-۴-۲۵ ۲۱:۲۹:۳۶ +۰۴:۳۰

امور وسائط نقلیه

گروه امور وسائط نقلیه گروه امور وسائط نقلیه با دارا بودن 4 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته امور حمل و نقل و ترابری این رشته دارای 4 صلاحیت به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۷-۴-۲۵ ۲۱:۴۱:۰۴ +۰۴:۳۰

کشاورزی و منابع طبیعی

گروه کشاورزی و منابع طبیعی گروه کشاورزی و منابع طبیعی با دارا بودن 7 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته آبزیان و شیلات این رشته دارای 5 صلاحیت به شرح زیر می باشد: ارزيابي و تعيين [...]

ثبت قرار ملاقات